Trencar-se la cara (Fer un gran sacrifici, un gran esforç)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Romperse la cara (Hacer un gran sacrificio, un gran esfuerzo)