Trencar-se [o rompre's] el coll (Cometre un error. Morir en un accident)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir