Traure's el menjar de la boca [per algú] (Privar-se de les necessitats més elementals per algú])

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Sacarse la comida de la boca [por alguien] (Privarse de las necesidades más elementales para alguien])