Traure el cap del fil [d'alguna cosa] (Esbrinar-ne l'origen)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Sacar la cabeza del hilo [de algo] (Averiguar el origen)