Tractar [o parlar] a Déu de tu (Ésser massa franc, prendre's massa llibertats en tractar les persones)

Temes associats al refrany: déu, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tratar [o hablar] a Dios de ti (Ser demasiado franco, tomarse demasiada libertad en tratar a las personas)