Tractar a boca [o cor] què vols (Donar a algú tot allò que desitja)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tratar a boca [o corazón] que quieres (Dar a alguien todo lo que desea)