Tractar a baqueta (Tractar amb una gran severitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tratar a baqueta (Tratar con una gran severidad)