Tou com un mató (Molt estovat, vessant satisfacció)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar