Tornar la pilota (Donar una resposta escaient a una impertinència, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Devolver la pelota (Dar una respuesta adecuada a una impertinencia, etc.)