Tombar d'esquena [algú] (Fer molta pudor)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma