Tocar-se els ous (Estar sense fer res)

Temes associats al refrany: treball, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tocarse los huevos (Estar sin hacer nada)