Tocar-li l'esquena [a algú] (Renyir-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma