Tocar la corda sensible (Atacar una persona o una cosa pel lloc més dèbil o més sensible)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tocar la cuerda sensible (Atacar una persona o una cosa por el lugar más débil o más sensible)