Tocar la cama del mal (Descobrir la veritat sobre algú o alguna cosa, allò en què flaqueja)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tocar la pierna del mal (Descubrir la verdad sobre alguien o algo, aquello en lo que flaquea)