Tocar-hi (Encertar a comprendre una cosa, entendre-la tal com és. Tindre raó en allò que es diu)

Temes associats al refrany: maneres de dir