Tocar el voraviu (Quan algú fa o diu alguna cosa que molesta molt perquè fereix l'amor propi del destinatari de les seves paraules o accions)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tocar el ribete (Cuando alguien hace o dice algo que molesta mucho porque hiere el amor propio del destinatario de sus palabras o acciones)