Tocar el rebre (Ser apalissat o eixir perjudicat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tocar el recibir (Ser apaleado o salir perjudicado)