Tocar el punt sensible (Dir o fer a algú alguna cosa que l'afecta molt)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tocar el punto sensible (Decir o hacer a alguien algo que le afecta mucho)