Tocar el carpó [a algú] [carpó = L'os que forma l'extremitat inferior de l'espinada] (Tupar-lo, pegar-li per les anques)

Temes associats al refrany: maneres de dir