Tirar-se els plats pel cap (Barallar-se, dit sobretot d'una parella)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tirarse los trastos a la cabeza (Pelearse, dicho todo de una pareja)