Tirar-se a la dula (Donar-se a la vida de malfaener i llibertina)

Temes associats al refrany: maneres de dir



Traducción al castellano (google): Echar a la dula (Dar a la vida de malfaener y libertina)