Tirar-s'hi de cap (Emprendre quelcom de manera decidida)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Echar de cabeza (Emprender algo de manera decidida)