Tirar pel dret o al dret (Anar directament, sense torceres ni aturades)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar el derecho o el derecho (Ir directamente, sin torcer ni paradas)