Tirar pedres al seu terrat [o teulada] (Actuar en perjudici propi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tirar piedras en su tejado [o tejado] (Actuar en perjuicio propio)