Tirar-li llatinades (Insultar. Dir-li paraules ofensives))

Temes associats al refrany: maneres de dir