Tirar la barca a l’aigua (Prendre una resolució enèrgica)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Echar la barca al agua (Tomar una resolución enérgica)