Tirar en perdigó del zinc (Dir les coses molt directament, encara que faci mal)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Echar en perdigón del zinc (Decir las cosas muy directamente, aunque duela)