Tirar en fona (Quan algú ataca verbalment o diu grans veritats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Echar en fun (Cuando alguien ataca verbalmente o dice grandes verdades)