Tirar en cara [o a la cara] (Dir tot dret a qualcú coses injurioses o que li donen disgust)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma