Tirar el dau (Resoldre una cosa definitivament, vencent la indecisió)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tirar el dado (Resolver algo definitivamente, venciendo la indecisión)