Tirar dau fals (Enganar, obrar amb falsetat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Echar dado falso (engañar, obrar con falsedad)