Tirar aigua a mar (Fer alguna cosa completament inútil)

Temes associats al refrany: mar, aigua, maneres de dirTraducción al castellano (google): Echar agua al mar (Hacer algo completamente inútil)