Tira peixet! (Quan alguna cosa sorprèn per a bé)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tira pez! (Cuando algo sorprende para bien)