Tir de pedra (Distància equivalent aproximada a la que recorre una pedra llançada per un home normal)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tiro de piedra (Distancia equivalente aproximada en la que recorre una piedra lanzada por un hombre normal)