Tindre [o haver-hi] xerecs ( Produir-se un enfrontament més o menys seriós, barallar-se, discutir)

Temes associats al refrany: maneres de dir