Tindre veu de cossi (Tindre la veu esquerdada a causa de cadarn o d'altra afecció del coll)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir