Tindre veu de canya (Veu molt esquerdada)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener voz de caña (Voz muy agrietada)