Tindre vent en el cap (Tindre el cap ple de pretensions, d'il·lusions, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener viento en la cabeza (Tener la cabeza llena de pretensiones, de ilusiones, etc.)