Tindre vara alta (Tindre molt de poder en un lloc, ser molt considerat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener vara alta (Tener mucho poder en un lugar, ser muy considerado)