Tindre [o portar] ungles de dol (Tindre les ungles plenes de brutícia negrosa en la part no adherida a la pell)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener [o llevar] uñas de luto (Tener las uñas llenas de suciedad negruzca en la parte no adherida a la piel)