Tindre una per dir (Saber acudits)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener una para decir (Saber chistes)