Tindre una panxa com un pagell (Tindre molta panxa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener una barriga como un breca (Tener mucha barriga)