Tindre una cosa al morro (Tindre una cosa molt a prop)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener algo en el morro (Tener algo muy cerca)