Tindre un os a la panxa (Tindre peresa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener un hueso en la barriga (Tener pereza)