Tindre un cabàs de... (Tindre un gran nombre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener un capazo de ... (Tener un gran número)