Tindre pes (Tindre autoritat. Tindre el poder de fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir