Tindre per la mà (Tenir pràctica en quelcom )

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener por la mano (Tener práctica en algo)