Tindre pèl a la mà (No tenir gana de treballar)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener pelo en la mano (No tener hambre de trabajar)