Tindre pa en l'ull (No percebre una cosa que és molt evident)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener pan en el ojo (No percibir algo que es muy evidente)