Tindre moltes mans (Tindre molta habilitat o moltes maneres d'actuar)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener muchas manos (Tener mucha habilidad o muchas maneras de actuar)